Tietosuojaseloste                              25.5.2018

Kurikan Tenniskeskus Oy

Kurikan Tenniskeskus Oy:n henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimitusjohtaja Kaarina Lehtomäkeen.

Yhtiössämme kerätään henkilötietoja kahteen eri käyttötarkoitukseen. Osakeluettelon pitäminen perustuu osakeyhtiölakiin ja tennishallin käyttäjäluetteloa pidämme yllä, jotta saamme yhtiön arjen pyörimään.

Osakeluettelo: omistajan nimi ja postiosoite, luonnollisen henkilön syntymäaika, mahdollisen muun hallintaoikeuden haltijan nimi.

Tennishallin käyttäjäluettelo: käyttäjän/vuoron vuokraajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, muut hallinnon hoidon kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Yhtiössämme muodostuu lisäksi rekisteri sähköisestä kulunvalvonnasta: käyttäjän/osakkaan nimi.

Kerätyt henkilötiedot saamme yhtiömme osakkailta ja tennishallin käyttäjiltä itseltään ja niitä voidaan lisäksi päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden.

Osakeluettelon tietoja säilytämme osakeyhtiölain määrittämän ajan. Käyttäjäluettelon henkilötietoja säilytämme niin kauan kun käyttäjä käyttää/vuokraa pelivuoroa. Tämän jälkeen henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötietoihin on pääsy yhtiömme hallituksella omien tehtäviensä hoitamiseksi sekä mahdollisesti perintäyhtiöllä vastike- yms. saatavien perinnän toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

Yhtiömme varmistaa, että yhtiön tiedossa olevat henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös omilta alihankkijoiltaan, joille tietoa luovutetaan. Käytännössä yhtiön käsittelemät henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme paloturvallisessa ja lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.