Kurikka Tennis-Club Ry:n TIETOTURVASELOSTE (”Rekisteriseloste”) – linkin kautta nähtävillä seuran kotisivuilla

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti – voimaan 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä on Kurikka Tennis-Club r.y. ja kerätyt tiedot ovat seuran puheenjohtajan, sihteerin, rahastohoitajan sekä tietosuojavastaavan tiedossa ja käytössä.

Tietosuojavastaavana toimii toistaiseksi varatuomari Heikki Kilpiä, 0500-260439, heikki.kilpia@netikka.fi

Kerättävien tietojen käyttötarkoitukset:

-        yhteydenpito seuran jäsenistöön (sähköpostitiedotteet, Facebook, seuran kotisivut)

-        mahdolliset seurakyselyt seuran toimintojen kehittämistä varten (kyseisissä tapauksissa lomakkeen täyttäminen on aina vapaaehtoista ja lomakkeessa kysyttäviä tietoja ei arkistoida mihinkään, vaan ne hävitetään sen jälkeen tuhoamalla lomakkeet, kun kyselyn yhteenveto on tehty)

-        luokiteltujen pelaajien tulosten raportoiminen tennisliittoon

 

Tietoja käyttävät henkilöt: Seuran puh.joht., sihteeri, rahastonhoitaja sekä tietosuojavastaava.

 

Tietoja kerättäessä rekisteröidyille on toimitettu seuraavat tiedot

-         tietosuojavastaavan yhteystiedot

-         keräämisen tarkoitus

-         tietoja käyttävien nimet

-         säilytysaika

-         oikeus saada selvitys omista tiedoistaan (tietosuojavastaava)

-         oikeus peruuttaa suostumuksensa, jolloin tiedot poistetaan

-         oikeus oikaisuun

-         oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Kurikka Tennis-Club r.y:n rekisteröitävältä tarvitsemat tiedot (Asetuksen perusteella jokaiselta on hankittava suostumus henkilötietojen käyttöön uudelleen, vaikka ne olisivat jo seuran tiedossa):

-         nimi (emme kerää lainkaan henkilötunnuksia)

-         osoite (seuran jäsenmaksun perimistä varten)

-         puhelinnumero (tekstiviestejä varten)

-         sähköpostiosoite (seuratiedotteita varten)

-         alaikäisiltä kurssilaisilta ikä

-         valokuvaamiseen pyydetään aina lupa erikseen. Jos joku haluaa kieltää valokuvaamisen etukäteen, pyydämme siitä ilmoitusta henkilötietoja kerättäessä.

Rekisterien säilyttäminen ja tuhoaminen

Rekistereitä säilytetään toistaiseksi, mutta jos jäsen eroaa seurasta tai ilmoittaa, että haluaa tietonsa poistettavaksi rekisteristä, tiedot poistetaan sähköisestä rekisteristä ja tuhotaan. Sen jälkeen jäsenen yhteydenpito seuraan jää hänen oman aktiivisuutensa varaan.

 

Laadittu 15.4.2018, laatija varatuomari Heikki Kilpiä